Gaurab Lama

Projektledare, MSc

Expertis inom

Energi, Byggd miljö, Energi- och inneklimatberäkning, Energieffektivisering

The best time to act on saving the planet was 20 years ago. The second best time is now.

Gaurab har bred erfarenhet av att arbeta med energiberäkningar, inomhusklimatsimuleringar, livscykelanalyser och solsimuleringar i projekt som sträcker sig från nybyggnationer till befintliga byggnader. Detta ofta med olika typer av användning för till exempel kontorsbyggnader, flerbostadshus, logistikbyggnader med flera. Hans exjobb handlade om energirenoveringsprojekt i flerbostadshus från Miljonprogrammet. På CIT Renergy jobbar Gaurab med energieffektivisering inom byggd miljö, och med uppdrag från Energimyndigheten med bland annat Belok, Lågan, BeBo samt att göra energiberäkningar och livcykelanalyser.

Gaurab vill bidra med att skapa energieffektiva och hållbara lösningar mot en mer hållbar framtid och planet. Han erbjuder kunder en tydligt och välfungerande väg mot lösningar som de letar efter.