Jonas Löfvendahl

Kommunikatör

Expertis inom

Material, Grafen & andra 2D-material, Skriva, bearbeta och analysera text och kommunikation.

Kan vi göra krångliga sammanhang glasklara är mycket vunnet.

Jonas har över 20 års erfarenhet som skribent, journalist, författare, redaktör och kommunikatör. Utbildad journalist från Göteborgs universitet och har jobbat inom press, akademi och företag. Idag med fokus på grafen, forskning och hållbarhet.