Maria Haegermark

Projektledare, Tekn lic

Expertis inom

Energi, Energieffektiva byggnader, inomhusklimat, solenergi

Maria är anställd i vårt dotterbolag CIT Renergy. Hon har en bakgrund inom vvs-och solenergiteknik och har erfarenheter från näringsliv och akademin. Som teknikkonsult arbetade hon med vvs-projektering och energiberäkningar och som doktorand vid avdelningen Installationsteknik på Chalmers skrev hon en licentiatuppsats om solcellssystem i svenska byggnader.