Henrik Mindedal

Senior projektledare, Msc

Expertis inom

Innovationsledning, Bygga nätverk och relationer, driva avtalsförhandlingar och skriva ansökningar.

Difficult roads often lead to beautiful destinations!

Henrik har mer är två decenniers erfarenhet av medicinteknik och innovation, både från ledande linje- och styrelsebefattningar i industrin, men också från innovationssystemet och forskningsnära affärsutveckling. Han är civilingenjör i Industriell ekonomi från LiTH.