Henrik Mindedal

Senior projektledare, MSc

Expertis inom

Innovationsledning, Bygga nätverk och relationer, driva avtalsförhandlingar och skriva ansökningar.

Difficult roads often lead to beautiful destinations!

Henrik är en erfaren ledare av verksamheter och projekt där multidisciplinär FoU-samverkan är central och målen nya banbrytande lösningar som genererar tydlig kundnytta, näringslivstillväxt och välstånd men som framför allt gör skillnad i människors liv. Nuvarande uppdrag inkluderar ledningsstöd i tre Chalmerscenter; Center for Bionics & Pain Research, IRC FoRmulaEx och SAFER.

Med en lång karriär i ledande befattningar inom medicinteknikbranschen bidrar Henrik med både breda och djupa kunskaper om medicinteknik och ett omfattande nätverk med kliniker, företag, forskare, finansiärer, innovationsaktörer och myndigheter. Han är civilingenjör i Industriell ekonomi från LiTH.