Malin Levin

Biträdande föreståndare SAFER

Expertis inom

Säker mobilitet, Strategisk kommunikation och projektledning i komplexa samverkansmiljöer

Gröna fingrar på hemmaplan må vara en sak, men att så fröer av goda ideér i samverkan med parter från industri, forskning och samhälle för att få dem att växa upp till innovativa och nyttiga lösningar som verkligen bidrar till ett hållbart samhälle, det är min grej!

Malin har ansvarat för Volvo Cars PR-strategi för bilsäkerhet. Hon ledde stora kommunikationsprojekt för att lansera nya bilar och teknik. Malin arbetade både strategiskt och operativt inom projektets alla faser; från idé, strategi, produktion av pressmaterial till genomförande av events. Befattningen lärde henne mycket om att bygga strategier kring de värden ett varumärke står för, och så mycket om den komplexa bilbranschen förstås!
”Samskapande tillsammans med andra som också drivs av innovativt skapande, kreativt tänkande och nyttiggörande ger med mig ett härligt flow. Att leda projekt där kommunikation, struktur och samverkan mellan olika discipliner och människor är avgörande, är något jag verkligen gillar.” – Malin Levin.