Paul Häyhänen

Enhetschef Innovation och projektledning

Expertis inom

Mikrovågsteknik, ledning och styrning av projekt, strategi- och affärsutveckling

Paul har bakgrund och erfarenhet från branscher som telekom, rymd, försvar och medicinteknik i roller som vice VD, FoU-avdelningschef och projektledare. Paul är också ordförande i Institutionsrådet för Microtechnology and Nanoscience Institution och har haft flera roller som styrelseordförande och ledamot i forskningscentra och privata företag.