Thomas Swahn

Verksamhetschef Myfab

Expertis inom

Innovationsledning, Leder stora nätverk nationell och internationellt, höghastighetselektronik

Thomas har jobbat i gränslandet mellan forskning och industrialisering sedan han disputerade.

Han har erfarenhet från ett och ett halvt decennium på olika industriföretag inom kommunikationsteknik: som forskningsingenjör på ett storföretag, som avdelnings- och utvecklingschef samt i ledningsgrupp på ett medelstort företag, samt som platschef och i ledningsgruppen i ett startup där han även var ansvarig för ”future technology platforms”.

Thomas är civilingenjör i teknisk fysik samt teknologie doktor i teoretisk fysik, kondenserade materiens teori, båda examina är från Chalmers.