Matthias Schmitz

Projektledare, PhD, MBA

Expertis inom

Energi, Energieffektivisering, koldioxidinfångning och -lagring (CCS), förbränning, projektledning, transportens energianvändning.

Samhällets och industrins klimatomställning är en generationsuppgift. Att aktivt kunna ta ansvar i detta genom mitt jobb tycker jag är fantastisk!

Matthias är civilingenjör inom maskinteknik med fordons- och energiteknisk fördjupning. Han har forskat på förbränningsteknik för Bio-CCS samt jobbat med projektledning inom digitalisering av kollektivtrafiken. Han har ett civilingenjörsdiplom samt en MBA från RWTH Aachen i Tyskland samt en Teknologie Doktor från Chalmers. Matthias är anställd i vårt dotterbolag CIT Renergy.