Mette Lager

Projektledare, MSc

Expertis inom

Energi, Energisystem, energieffektivisering, fjärrvärme, fjärrkyla, tekniska system i byggnader

Valen vi gör idag kommer att påverka våra barns morgondag.

Mette är anställd i vårt dotterbolag CIT Renergy. Hon är civilingenjör i Väg- och vattenbyggnad och har en examen från Chalmers Tekniska Högskola med inriktning byggnadens tekniska funktion.

Mette har tidigare arbetet på Göteborg Energi och Mölndal Energi, huvudsakligen som affärsutvecklare för fjärrvärme och fjärrkyla. Dessförinnan har hon arbetat som VVS-konsult på två olika bolag och bland annat konstruerat system för värme, kyla, ventilation och sanitet.