Jordan M. Kane

Projektledare, PhD

Expertis inom

Innovationsledning, Tillgång till Hälsodata, Precisionsmedicin, Datakurering, Genomik, Hälsoanalys, Hälsoteknik, Bioteknik, Innovationshantering

Det finns inget starkare än en idé vars tid är inne. – Victor Hugo (parafraserad)

Jordan tog sin doktorsexamen genom att karakterisera en sällsynt sjukdoms molekylära genetik. Han har arbetat inom life science-branschen med licensiering, partnerskap, investeringar och produktutveckling. Jordan tillbringade sedan sju år med att stödja design och implementering av hälsodataanalysplattformar och nätverk i Asien och Europa.

Jordan önskar att förbättra patientvården genom att bättre använda hälsodata, vilket innebär att:

  • Utforma och implementera ramverk för sekretess, kurering och analys av hälsodata.
  • Utveckla teknologi- och analysprojekt som möjliggör sekundär användning av hälsodata.
  • Stödja hälsovårdsinnovationshantering med produktstrategi och tillgång till finansiering och data.
Projekt jag jobbat med
VELES – Regionalt datarum för smart hälsa (RSHDS) i Europa
Alla projekt