Bakgrund porträtt

Jordan M. Kane

Projektledare, PhD

Expertis inom

Innovationsledning, Tillgång till Hälsodata, Precisionsmedicin, Datakurering, Genomik, Hälsoanalys, Hälsoteknik, Bioteknik, Innovationshantering

Det finns inget starkare än en idé vars tid är inne. – Victor Hugo (parafraserad)

Jordan tog sin doktorsexamen genom att karakterisera en sällsynt sjukdoms molekylära genetik. Han har arbetat inom life science-branschen med licensiering, partnerskap, investeringar och produktutveckling. Jordan tillbringade sedan sju år med att stödja design och implementering av hälsodataanalysplattformar och nätverk i Asien och Europa.

Jordan önskar att förbättra patientvården genom att bättre använda hälsodata, vilket innebär att:

  • Utforma och implementera ramverk för sekretess, kurering och analys av hälsodata.
  • Utveckla teknologi- och analysprojekt som möjliggör sekundär användning av hälsodata.
  • Stödja hälsovårdsinnovationshantering med produktstrategi och tillgång till finansiering och data.
Projekt jag jobbat med
VELES – Det första regionala datarummet för smart hälsa (RSHDS) i Europa
Alla projekt