VELES – Det första regionala datarummet för smart hälsa (RSHDS) i Europa

Innovationsledning
Affärsutveckling
Datadriven innovation
Effektivare samarbete för innovation
Även om en enorm mängd hälsodata genereras varje sekund är det långt ifrån enkelt för vårdpersonal att få tillgång till dem. Dessutom registreras de flesta patienters hälsodata fortfarande på papper, och medborgarna kan inte alltid enkelt komma åt sina hälsodata elektroniskt. Att dela dessa uppgifter med flera olika vårdgivare blir en särskilt stor utmaning.

De invecklade och ojämlika reglerna, strukturerna och processerna, både inom och mellan länder, utgör stora hinder för tillhandahållande av och innovation inom hälso- och sjukvård. VELES banar väg för det europeiska hälsodataområdet (EHDS), ett robust rättsligt ramverk för att utnyttja hälsodatas fulla potential. Det kommer att möjliggöra forskning, innovation, folkhälsoinitiativ, välgrundat beslutsfattande och regleringsinsatser.

12 partners från fyra länder (Bulgarien, Rumänien, Grekland och Cypern) har tillsammans med Chalmers Industriteknik, Sveriges representant, International Data Space Association från Tyskland och INSOMNIA Digital Innovation Hub från Spanien gått samman för att skapa det första regionala datarummet för smart hälsa (RSHDS) i Europa.

Vi är med i VELES-projektet för att använda vår tematiska expertis och nationella bästa praxis för att skapa och validera ett ramverk för förändring mot tillhandahållande av smarta hälsotjänster, och för att leda en framåtblickande undersökning av nya kompetenser och färdigheter för forskare, entreprenörer och yrkesverksamma inom forskning och innovation inom smart hälsa.

Vill du veta mer?

Aleksandra Kempinska

Projektledare, MSc

Fler projekt
Projekt

Foderprotein från avfall från livsmedelsindustrier och Digitala tvillingar för hållbara återvinningsanläggningar

Projekten identifierade digitaliseringsmöjligheter inom återvinningsindustrin med foderprotein tillverkning med Black Soldier Fly larver som fallstudie.…

Projekt

Molekyldynamiksimuleringar för utveckling av nya batterimaterial

Compular är en startup med bas i Göteborg, som är banbrytande inom utveckling av avancerade in-silico-material. Projektet som involverade Enerpoly, en annan svensk startup som u…

Projekt

PLA-biobaserad plast från sekundära råvaror

Syftet med detta projekt är att utveckla en tekno-ekonomiskt gångbar produktionsväg för PLA, Polylactic acid, från andra generationens råvaror såsom sidoströmmar från sven…