VELES – Regionalt datarum för smart hälsa (RSHDS) i Europa

Innovationsledning
Affärsutveckling
Datadriven innovation
Effektivare samarbete för innovation
Även om en enorm mängd hälsodata genereras varje sekund är det långt ifrån enkelt för vårdpersonal att få tillgång till dem. Dessutom registreras de flesta patienters hälsodata fortfarande på papper, och medborgarna kan inte alltid enkelt komma åt sina hälsodata elektroniskt. Att dela dessa uppgifter med flera olika vårdgivare blir en särskilt stor utmaning.

De invecklade och ojämlika reglerna, strukturerna och processerna, både inom och mellan länder, utgör stora hinder för tillhandahållande av och innovation inom hälso- och sjukvård. VELES banar väg för det europeiska hälsodataområdet (EHDS), ett robust rättsligt ramverk för att utnyttja hälsodatas fulla potential. Det kommer att möjliggöra forskning, innovation, folkhälsoinitiativ, välgrundat beslutsfattande och regleringsinsatser.

12 partners från fyra länder (Bulgarien, Rumänien, Grekland och Cypern) har tillsammans med Chalmers Industriteknik, Sveriges representant, International Data Space Association från Tyskland och INSOMNIA Digital Innovation Hub från Spanien gått samman för att skapa det första regionala datarummet för smart hälsa (RSHDS) i Europa.

Vi är med i VELES-projektet för att använda vår tematiska expertis och nationella bästa praxis för att skapa och validera ett ramverk för förändring mot tillhandahållande av smarta hälsotjänster, och för att leda en framåtblickande undersökning av nya kompetenser och färdigheter för forskare, entreprenörer och yrkesverksamma inom forskning och innovation inom smart hälsa.

Vill du veta mer?

Aleksandra Kempinska

Projektledare, MSc

Fler projekt
Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…