Nikolaos Xafenias

Projektledare, PhD

Expertis inom

Cirkulär ekonomi, Vattenresurshantering och vattenrening, Bioenergi och biokemikalier, Elektrokemi, EU-finansiering

Hållbarhet är inte bara bra för miljön, det är även bra för affärslivet.

Nikolaos disputerades 2014 med avhandling inom miljöbioteknik inom bioelektrokemiska processer för vattenrening. Han har bred erfarenhet som projektledare av forskningsprojekt inom produktion av bioelektrobränsle, bioenergi och biokemikalier från restprodukter. Nikolaos har även lång erfarenhet av att stötta SMF med sina forsknings- och innovationsansökningar samt som utvärderare för EU- och nationella finansiärer. Han har god kunskap av EU:s och det svenska finansieringslandskapet.

Nikolaos arbetar med att skapa effektivitet inom bioekonomi- och vattensektorerna, och att utveckla innovativa, hållbara bioenergi- och biokemikalier plattformar samt vattenresurshanterings- och vattenreningslösningar. Hans fokus är att skapa hållbara, innovativa lösningar som har en positiv påverkan på både människa och miljö inom produktion och användning av resurser såsom energi, kemikalier, vatten och CO2. Han arbetar också med att stödja innovativa SMFer genom EUSME Support. Detta går hand i hand med hans genuina intresse av att stärka det svenska näringslivets innovations- och konkurrenskraft.

Projekt jag jobbat med
Co-Creating Better Blue (C2B2)
Expertstöd till svenska små- och medelstora företag för Horizont Europa, Eurostars och Innovationsfonden
IETS-Task XXI: Avkarbonisering av industriella system inom ramen för en cirkulär ekonomi
Alla projekt