Expertstöd till svenska små- och medelstora företag för Horizont Europa, Eurostars och Innovationsfonden

Cirkulär ekonomi
Effektivare samarbete för innovation

Det europeiska samarbetet inom forskning och innovation är av stor betydelse för Sveriges näringsliv. Samarbetet har varit till fördel för Sverige och ökar möjligheterna att lösa gemensamma samhällsutmaningar med hjälp av ny kunskap och innovation. Därför har den svenska regeringen fattat beslut om en nationell strategi för att stärka Sveriges deltagande i Horisont Europa som är EU:s största ramprogram för forskning och innovation på €95,5 miljarder.

För att Sverige ska fortsätta vara en ledande aktör i den globala konkurrensen finansierar Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten EUSME Supportkontoret. EUSME Support erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till innovativa svenska små- och medelstora företag (SMF) i syfte att stimulera, underlätta och öka svensk medverkan i EU:s program Horisont Europa, Eurostars och Innovationsfonden.

SMF har ofta begränsade resurser för att bland annat hitta rätt finansieringsverktyg, tolka regelverk och skicka in en lyckad ansökan. Med stöd av EUSME Support kan SMF bland annatdiskutera sina idéer och hitta relevanta EU-program och utlysningar, utbilda sig i hur man skriver en konkurrenskraftig ansökan samt få återkoppling på ansökan, förbereda sig inför intervjun med EIC Juryn och få vägledning vid registrering i ansökningsportalerna. Efter projekt godkännande kan EUSME Support stötta även med projektinitiering, implementering, rapportering och förberedelse inför en revision.

Organisationerna som deltar i EUSME Support finns representerade över hela Sverige och har erfarenhet och kompetens inom både EU ansökningar och projekt samt affärscoaching. Många deltagare i EUSME Support har även koppling till Enterprise Europe Network (EEN) där små och medelstora företag kan få information, rådgivning och viss affärscoachning samt hitta samarbetspartners till projekt.

Projektdeltagare i EUSME Support är RISE (koordinator), Chalmers Industriteknik, LTU Business, Uminova Innovation, IVL Svenska Miljöinstitutet och ALMI Företagspartner Skåne.

Projektet är en upphandlad tjänst som startades 1:a juli 2021 och löper över 12 månader med möjlighet att som längst förlängas till 2025-06-30. Projektet finansieras av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten med en årlig budget på 8,5 MSEK.

Externa länkar
EU SME Support – Webbsida
EU SME Support | LinkedIn

Vill du veta mer?

Bakgrund porträtt
Nikolaos Xafenias

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

RETAKE – Pilotprojekt för utveckling och test av flergångsförpackningar

Det används cirka 2 miljarder engångsartiklar i Sverige per år, och snart hittar vi mer plast än fisk i våra hav och sjöar. Forskare menar att en hög procent av detta plastbestånd…

Projekt

Trace 4 Value – KEEP

Projektet Trace 4 Value samlar fem delprojekt om spårbarhet. De fem projekten studerar lösningar på företags- och branschspecifika behov och genom att vara en del av Trace 4 Value…

Projekt

Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios

Projektet “Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios” syftar till att skapa ett hållbart och klimatneutralt samhälle genom samverkan och resursdelni…