Co-Creating Better Blue (C2B2)

Cirkulär ekonomi
Analys & omställning av värdekedjor
Urbana digitala tvillingar
Industriell & urban symbios
Chalmers Industriteknik leder uppgiften om ”Land-havs interaktioner inom den havsbaserade blå ekonomin”, där vi kommer att undersöka och kartlägga relevanta värdekedjor, kopplingar, interaktioner samt balanser mellan land- och havsbaserade blå ekonomin.

Vi kommer också att undersöka hur potentiella nya styrningsmetoder skulle påverka den genererade värdet, sysselsättningsmöjligheterna och miljön. På så sätt kommer vi att skapa förståelse för hur befintliga värdekedjor inom traditionellt landbaserade sektorer i Sverige kan bli en del av nya, hållbara blåa värdekedjor. Vi på Chalmers Industriteknik kommer även att bidra till att kvantifiera effekterna av havsbaserade anläggningar på biologisk mångfald samt att utveckla öppna dataplattformar och verktyg för datainsamling och utforskning.

– C2B2 sammanför 12 partners från akademi och forskningsorganisationer, 25 medfinansierande associerade partners från näringsliv och offentlig sektor samt intressenter från det civila samhället. Det påvisar behovet för ett hållbart nyttjande av haven samt vikten för en deltagande förvaltning av havet. Vi ser fram emot att samarbeta med de olika aktörerna i det här komplexa men väldigt spännande projektet.
– Nikolaos Xafenias, projektledare på Chalmers Industriteknik

Syftet och målet med projektet Co-Creating Better Blue (C2B2) är en mer hållbar, öppen, demokratisk, mångsektoriell och mångaktörs blå ekonomi samt hållbart samhälle. C2B2 vill skapa en transformativ förändring genom deltagande styrning av haven, med stöd av relevanta och insiktsfulla data och kunskap.

Göteborgs universitet koordinerar projektet och Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning är finansiär.

Vill du veta mer?

Nikolaos Xafenias

Projektledare, PhD

Dag Wästberg

Data Scientist, MSc

Fler projekt
Projekt

PLA-biobaserad plast från sekundära råvaror

Syftet med detta projekt är att utveckla en tekno-ekonomiskt gångbar produktionsväg för PLA, Polylactic acid, från andra generationens råvaror såsom sidoströmmar från sven…

Projekt

SpårKons

I det här projektet placerar vi användarna av produktpassen och deras behov i centrum. Avsikten är att öka insikten om vilken information om produkten som är relevant, dels för han…

Projekt

AutoWEEEdakt II – Automatisk AI baserat system för detektion av konsumentelektronikavfall

Under 2020 återvann EU 4,7 miljoner ton elektronikavfall med låg insamlingsprocent. I AutoWEEEdakt II projektet använder vi artificiell intelligens för att förbättra sorterin…