IETS-Task XXI: Avkarbonisering av industriella system inom ramen för en cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi
Analys & omställning av värdekedjor
Industriell & urban symbios
Task XXI undersöker ämnet cirkulärt kol ur ett industriperspektiv för att beskriva industriella energisystem inom en hållbar, fossilfri ekonomi. Målet är att uppnå både resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, samt ett hållbart energisystem.

Inom ramen för IETS Task XXI har Chalmers Industriteknik och RISE fått i uppdrag att skapa ett svenskt konsortium och en samverkansplattform för kunskapsutbyte. Konsortiet består av representanter från akademin, forskningsinstitut och industrin, och är kopplat till ett internationellt nätverk inom International Energy Agency (IEA) med deltagare från Europa och Nordamerika.

Arbetet med Task XXI i Sverige har påbörjats och de senaste framstegen inom cirkulära kolflöden och industriell symbios kommer att diskuteras i olika workshoppar och seminarier under 2023 och 2024. Särskild fokus kommer att ligga på hantering av cirkulära kolflöden i LCA och energisystemmodellering, integrering av kolavskiljning i industrin, affärsmodeller och goda exempel på industriell symbios.

Projektet pågår mellan 2023 och 2024 och finansieras av Energimyndigheten.

Här hittar du mer information om Task XXI.

Vill du veta mer?

Nikolaos Xafenias

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…