Blerina Gjoka

Projektledare, PhD

Expertis inom

Material, Grafenteknologier 2D-material, polymerer och composit

Blerina har 12 års erfarenhet av organisk/oorganisk kemi, katalysatorer och polymerkompositsyntes baserad på grafenmaterial både från akademi och industri. Hon har teknisk expertis inom grafenteknik, skalar upp aktiviteter för att säkerställa en effektiv tekniköverföring för framväxande innovativa grafenbaserade applikationer. Hon har en doktorsexamen i kemi från Padova University i Italien. Efter en 3-årig post-doc position i Oslo, Norge började hon arbeta i ett grafenföretag där hon fick erfarenhet av material- och teknologiutveckling baserad på 2D-material.