Helena Nakos Lantz

Projektledare, MSc

Expertis inom

Energi, Energieffektivisering, Energieffektiva byggnader, Värmepumpar

Helena är utbildad civilingenjör med en kandidatexamen inom Maskinteknik och en master inom Hållbara Energisystem från Chalmers.

Helena har tidigare arbetat på RISE (f.d. SP), som provningsingenjör med fokus på värmepumpar. Hon har även varit verksam i certifierings- och standardiseringsarbeten för energirelaterade produkter.

Helena är anställd på vårt dotterbolag CIT Renergy.