Josep Termens

Projektledare, MSc

Expertis inom

Energi, Energieffektivisering, energisamordning, förnybar energi, projektledning

Den mest hållbara kWh är den som inte används

Josep är Industriell Ingenjör (MSc.) med inriktning energiteknik från Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona). Han har även en examen inom förnyelsebar energi från Newcastle University. Josep är certifierad energikartläggare och certifierad energiexpert. Han jobbar som energikonsult inom energieffektivisering i fastigheter och som projektledare inom energirelaterade FoU-projekt. Han är även koordinator i Energimyndighetens nätverk Relivs (Resurseffektiv livsmedelshantering) som hjälper storköksverksamheter och livsmedelsbutiker att hantera energifrågor. Josep brinner för energiåtervinning, minska effekttoppar, delning av energi, energilagring, solceller och samverkan mellan elfordon och elsystemet (V2X).Josep är anställd i vårt dotterbolag CIT Renergy.