Peter Carlsson

Projektledare, MSc

Expertis inom

Cirkulär ekonomi, Industriell & urban symbios, Industriell symbios, externfinansierade projekt, havsplast, cirkulära livsmedelssystem

Peter utvecklar och genomför innovationsprojekt med fokus på industriell symbios på både strategisk nationell nivå till lokala utvecklingsprojekt. Han bidrar med systemperspektiv, kreativitet, processledning och hållbarhetsaspekter i cirkulär ekonomiprojekt generellt.

Peter har arbetat med externt finansierade innovations- och utvecklingsprojekt inom bland annat industriell symbios sedan 2011. Han har tidigare erfarenhet av att jobba med denna typ av frågor i både privat och offentlig sektor.