Johan Ek Weis

Projektledare, PhD

Expertis inom

Grafen & andra 2D-material, Grafen, innovation, standardisering

Sedan Johan började på Chalmers Industriteknik 2015 har hans fokus varit att hjälpa företag att ta nytta av nya material. Han har gjort detta direkt i samarbeten med företag och på ett mer strategiskt plan inom SIO Grafen och Graphene Flagship. Johan är ordförande för standardiseringskommittén för nanoteknik i Sverige – SIS TK 516 och leder standardiseringsarbetet inom Graphene Flagship.

Johan har arbetat med kolnanomaterial (kolnanorör och grafen) sedan 2006. Han är civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers och teknisk doktor från University of Edinburgh. Han har forskat på kolnanomaterial i Sverige, Belgien, Storbritannien, Brasilien och Tjeckien.

Projekt jag jobbat med
Grafen i innebandyklubbor
Skottsäkra sköldar
Alla projekt