Grafen i innebandyklubbor

Material och kemi
Grafen och andra 2D-material

Grafens höga styrka ska förbättra innebandyblad

Grafen har visat sig kunna förstärka polymerer och göra dem betydligt styvare, eller alternativt minska vikten och samtidigt bibehålla de mekaniska egenskaperna.

Chalmers Industriteknik deltar i ett projekt tillsammans med Renew Group, Polykemi och Götene Plast som ska förstärka innebandyblad genom att tillsätta grafen. Projektet ska utveckla blad till innebandyklubbor som är styvare än dagens blad, men har bibehållen vikt, genom att tillsätta grafen i polyeten (PE) och polypropen (PP).

Polykemi kommer med stöd av Chalmers Industriteknik att ta fram en blandning av grafen i PE och PP samt utvärdera styvheten på teststrukturer. Därefter kommer Götene Plast att formspruta blad som kommer att utvärderas av Renew Group. Både Götene Plast och Polykemi ser även möjligheten att kunna tillämpa kunskaperna man bygger upp – i arbetet kring hur man kan använda grafen i polymeriska material – även inom andra områden.

Parter och finansiärer 

Arbetet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen, en gemensam satsning av VinnovaFormas och Energimyndigheten.

Projektgruppen består av följande partners:

Vill du veta mer?

Johan Ek Weis

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…