Skottsäkra sköldar

Material och kemi
Grafen och andra 2D-material

Chalmers Industriteknik genomför ett projekt tillsammans med Saintpro och 2D fab, där målsättningen är att utveckla en skottsäker sköld med materialet grafen. Grafenet tillsätts i polykarbonat (PC), vilket resulterar i en produkt med höga mekaniska egenskaper och samtidigt en låg vikt.

Skottsäkerhet är en av de mest krävande tillämpningarna, som kräver spjutspets-egenskaper hos ingående material. En genomförbarhetsstudie har genomförts som visade att det går att producera kompositer av PC med grafen, och att grafen påverkar de mekaniska egenskaperna mycket positivt. Under förstudien gjordes preliminära tester av sandwichkonstruktioner, där skottsäkerhet kunde konstateras.

Projektmål

Projektet ska tillverka Sainpros unika och patenterade sköld med grafen tillsatt i materialet. Målet är att uppnå global ballistisk skyddsstandard NIJ Standard III, och europeisk skyddsstandard WPAM 6.

Om projektet lyckas kommer grafen att kunna användas i många andra olika produkter som har krav på skottsäkerhet, men också i en myriad av andra produkter, som till exempel inom fordonsindustrin.

Chalmers Industriteknik bidrar med grafenexpertis och kommer tillsammans med Chalmers utvärdera de mekaniska egenskaperna av kompositerna.

Parter och finansiärer 

Arbetet har utförts inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Projektgruppen består av följande partners:

 

Vill du veta mer?

Johan Ek Weis

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…