Skottsäkra sköldar

Material
Grafen & andra 2D-material

Chalmers Industriteknik genomför ett projekt tillsammans med Saintpro och 2D fab, där målsättningen är att utveckla en skottsäker sköld med materialet grafen. Grafenet tillsätts i polykarbonat (PC), vilket resulterar i en produkt med höga mekaniska egenskaper och samtidigt en låg vikt.

Skottsäkerhet är en av de mest krävande tillämpningarna, som kräver spjutspets-egenskaper hos ingående material. En genomförbarhetsstudie har genomförts som visade att det går att producera kompositer av PC med grafen, och att grafen påverkar de mekaniska egenskaperna mycket positivt. Under förstudien gjordes preliminära tester av sandwichkonstruktioner, där skottsäkerhet kunde konstateras.

Projektmål

Projektet ska tillverka Sainpros unika och patenterade sköld med grafen tillsatt i materialet. Målet är att uppnå global ballistisk skyddsstandard NIJ Standard III, och europeisk skyddsstandard WPAM 6.

Om projektet lyckas kommer grafen att kunna användas i många andra olika produkter som har krav på skottsäkerhet, men också i en myriad av andra produkter, som till exempel inom fordonsindustrin.

Chalmers Industriteknik bidrar med grafenexpertis och kommer tillsammans med Chalmers utvärdera de mekaniska egenskaperna av kompositerna.

Parter och finansiärer 

Arbetet har utförts inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Projektgruppen består av följande partners:

 

Vill du veta mer?

Johan Ek Weis

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

TRACELAND – Innovativt spårbarhetsprojekt inom fiske

Nya landningsregler inom fisket och det europeiska digitala produktpasset (DPP) skapar nya krav för mer exakta data och en bättre förvaltning av havsresurserna. Chalmers Industrite…

Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…