Skottsäkra sköldar

Material
Grafen och andra 2D-material

Chalmers Industriteknik genomför ett projekt tillsammans med Saintpro och 2D fab, där målsättningen är att utveckla en skottsäker sköld med materialet grafen. Grafenet tillsätts i polykarbonat (PC), vilket resulterar i en produkt med höga mekaniska egenskaper och samtidigt en låg vikt.

Skottsäkerhet är en av de mest krävande tillämpningarna, som kräver spjutspets-egenskaper hos ingående material. En genomförbarhetsstudie har genomförts som visade att det går att producera kompositer av PC med grafen, och att grafen påverkar de mekaniska egenskaperna mycket positivt. Under förstudien gjordes preliminära tester av sandwichkonstruktioner, där skottsäkerhet kunde konstateras.

Projektmål

Projektet ska tillverka Sainpros unika och patenterade sköld med grafen tillsatt i materialet. Målet är att uppnå global ballistisk skyddsstandard NIJ Standard III, och europeisk skyddsstandard WPAM 6.

Om projektet lyckas kommer grafen att kunna användas i många andra olika produkter som har krav på skottsäkerhet, men också i en myriad av andra produkter, som till exempel inom fordonsindustrin.

Chalmers Industriteknik bidrar med grafenexpertis och kommer tillsammans med Chalmers utvärdera de mekaniska egenskaperna av kompositerna.

Parter och finansiärer 

Arbetet har utförts inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Projektgruppen består av följande partners:

 

Vill du veta mer?

Johan Ek Weis

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…