Viktor Stenberg

Projektledare, PhD

Expertis inom

Energi, Energieffektivisering, vätgasproduktion, användning av vätgas, konceptutveckling, förbränningsprocesser, fluidiserad bäddteknik, tekno-ekonomisk utvärdering, koldioxidinfångning och lagring (CCS)

Jag inspireras av att föreställa mig hur ett framtida samhälle ser ut och jag är väldigt motiverad att bidra så mycket jag kan för att bidra positivt till dagens och framtidens samhälle både för miljön och människorna i det.

Viktor har mångårig erfarenhet inom FoU inom förbränningsprocesser, vätgasproduktion, koldioxidinfångning och fluidiserade bäddprocesser. Han har arbetat med både experimentell verksamhet på olika skalor samt teknoekonomiska utredningar för industriprocesser. Avhandlingen utredde nya industriella processer för storskalig vätgasproduktion vilka inkluderade koldioxidinfångning och användning av biomassa som substitut för fossila bränslen. Viktor har både studerat och arbetat utomlands i flera länder: Frankrike, USA, Nederländerna och Tyskland.

Viktor är civilingenjör inom kemiteknik samt teknologie doktor i energiomvandling från Chalmers.