Elin Svensson

Projektledare, Docent

Expertis inom

Energi, Värmeåtervinning, processintegration, bio-CCS, industriell elektrifiering, massa- och pappersindustri

Elin har en bred kompetens och gedigen forskarerfarenhet inom området industriella energisystem. Genom flera stora projekt i samarbete med andra forskargrupper och olika processindustriföretag har hon skapat sig en djup förståelse för industrins förutsättningar för nya processlösningar, däribland olika bioraffinaderikoncept för massa- och pappersindustrin, koldioxidinfångning och lagring (CCS) samt industriell elektrifiering.

Elin disputerade 2012 i forskargruppen Industriella energisystem och -tekniker på Chalmers, och är sedan 2020 docent i Energieffektiva industriella processer.

Elin är anställd i vårt dotterbolag CIT Renergy

Projekt jag jobbat med
Auktionssystem för bio-CCS
Elektrifiering av industrin – möjligheter och hinder
Alla projekt