Bakgrund porträtt

Chris Hellström

Projektledare, MSc

Expertis inom

Cirkulär ekonomi, Analys & omställning av värdekedjor, Industriell & urban symbios, Hållbara & resurseffektiva matsystem, Biogas, Åkerbränslen, Solenergi, Horizon 2020, Energikartläggning, Ledningssystem, Klimatanalys, GHG-protokoll, Energieffektivisering, Energiplanering

Vägen mot hållbarhet är inte en sprint; det är ett maraton av medvetna framsteg, dock är det hög tid att ta i lite extra och öka takten.

Chris är en erfaren projektledare inom cirkulär ekonomi med en gedigen bakgrund inom miljöstrategiskt arbete både inom offentlig sektor och som konsult. Med expertis inom förnybar energiproduktion, energiflöden i samhället, samt energieffektivisering i fastigheter och små- och medelstora företag, har hon framgångsrikt ledd och implementerat flertalet projekt. Chris har en bevisad förmåga att driva resultat och skapa positiv förändring inom hållbarhetssektorn.

Chris brinner för att driva meningsfull förändring mot en mer hållbar framtid genom att implementera innovativa lösningar som tar itu med miljöutmaningar. Hon är särskilt entusiastisk över att använda sin expertis inom förnybar energiproduktion, optimera energiflöden i samhället och förbättra energieffektiviteten i byggnader och företag. Chris ultimata mål är att bidra till en grönare och mer hållbar värld, genom att skapa konkreta och meningsfulla resultat inom dessa områden.