Hanna Ulmefors

Projektledare, PhD

Expertis inom

Material, Cellulosabaserade material, Hållbar kemi, Biobaserade material, Funktionella material, Materialutveckling, Blå bioekonomi

Hanna är projektledare inom hållbar materialutveckling, med inriktning mot bland annan textil, medtech och antipåväxt. Att skapa hållbara lösningar för människa och miljö, stärka blå bioekonomi och bidra till att forskning kommer till praktiskt nytta är viktigt för Hanna. Hon har mångårig erfarenhet inom forskning och projektledning från akademi (Chalmers, ETH Zürich, University of South Australia) och forskningsinstitut (RISE Research Institutes of Sweden). Hanna disputerade 2013 med avhandlingen Enzyme immobilization in mesoporus silica particles.

Hanna är styrelseledamot i Svenska Kemisamfundet inom Sektionen för ytkemi och materialkemi. Sektionens ändamål är att främja yt- och materialkemi i Sverige och bidra till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor.