Faruk Geles

Data Scientist, PhD

Expertis inom

Tillämpad AI, Beräkningsfysik, Computer vision, maskininlärning, djupinlärning, problemlösning, mjukvaruutveckling

Faruk har en doktorsexamen i beräkningsfysik från Graz University of Technology. Doktorsavhandlingen undersökte effekten av elektronisk korrelation på materialegenskaper, som den metalliska karaktären eller den isolerande karaktären. Han arbetade senast vid forskningscentret Profactor GmbH som mjukvaruutvecklare inom områdena optimering, bildbehandling, dataanalys och också med flera mjukvaruverktyg för robotikrelaterade uppgifter som optimering och automatisering.