Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Energilagring

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt fokus på vad som kan vara av särskilt intresse för svensk försvarsindustri. Flera framstående svenska forskare har bidragit med både text och intervjuer till rapporten.

Vill du veta mer?

Carin Eklöf-Österberg

Projektledare, PhD

Roger Nordman

Projektledare

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…

Projekt

Digital Twins Cities Centre

Digital Twin Cities Centre (DTCC) är ett Vinnova-kompetenscentrum som drivs av Chalmers universitet. Centrets vision är att etablera konceptet Digital Twin City som grund för di…