Carin Eklöf-Österberg

Projektledare, PhD

Expertis inom

Material, Energilagring, Bränslecells- och Batterimaterial, Big Science, Analysmetoder, Nanoteknik

Att lära sig något nytt varje dag är ett privilegium.

Carin brinner för att hitta, utveckla och framhäva produkter och applikationer sprungna ur forskning som sedan kommer till praktisk nytta för både människa och miljö. Det innebär att hjälpa företag med materialutvecklingsprojekt såsom att finna nya ersättningsmaterial, till att sprida kunskap gällande ny teknik.

Carin disputerade 2019 på Chalmers inom ämnet materialvetenskap, där hon undersökte olika material relaterade till bränsleceller (elektrolyt- och vätelagringsmaterial). Carin är civilingenjör i teknisk nanovetenskap. Under sitt ex-jobb undersökte hon material relaterade till batterier. Sedan disputationen har Carin jobbat på Volvo Cars med efterbehandlingsystem (katalysatorer).