Greenart

Keramiska material

I GREENART-projektet ligger fokus på nya lösningar, baserade på gröna och hållbara material och metoder, och på utarbetande av avancerade verktyg, för att bevara och återställa vårt kulturarv.

I WP4 kommer CIT och Chalmers att samarbeta kring Gröna konsolideringsmedel för att stärka konstverk. Detta är en fortsättning på tidigare EU-projekt där förstärkningen av artefakters stöd (canvas/papper/kartong) har gjorts med kiseldioxid och nanocellulosa, kombinerat med syntetiska polyelektrolyter. Nu ligger fokus på att använda naturliga makromolekyler kompletterade med naturliga fibrer även för förstärkning med en mindre viktökning av substratet, utan att det påverkar det visuella utseendet.

Fler projekt
Projekt

VELES – Det första regionala datarummet för smart hälsa (RSHDS) i Europa

Även om en enorm mängd hälsodata genereras varje sekund är det långt ifrån enkelt för vårdpersonal att få tillgång till dem. Dessutom registreras de flesta patienters hälsodata for…

Projekt

Foderprotein från avfall från livsmedelsindustrier och Digitala tvillingar för hållbara återvinningsanläggningar

Projekten identifierade digitaliseringsmöjligheter inom återvinningsindustrin med foderprotein tillverkning med Black Soldier Fly larver som fallstudie.…

Projekt

Molekyldynamiksimuleringar för utveckling av nya batterimaterial

Compular är en startup med bas i Göteborg, som är banbrytande inom utveckling av avancerade in-silico-material. Projektet som involverade Enerpoly, en annan svensk startup som u…