Greenart

Keramiska material

I GREENART-projektet ligger fokus på nya lösningar, baserade på gröna och hållbara material och metoder, och på utarbetande av avancerade verktyg, för att bevara och återställa vårt kulturarv.

I WP4 kommer CIT och Chalmers att samarbeta kring Gröna konsolideringsmedel för att stärka konstverk. Detta är en fortsättning på tidigare EU-projekt där förstärkningen av artefakters stöd (canvas/papper/kartong) har gjorts med kiseldioxid och nanocellulosa, kombinerat med syntetiska polyelektrolyter. Nu ligger fokus på att använda naturliga makromolekyler kompletterade med naturliga fibrer även för förstärkning med en mindre viktökning av substratet, utan att det påverkar det visuella utseendet.

Fler projekt
Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…

Projekt

Utveckling av metoder för exponerings- och riskbedömning för yrkesmässig hantering av material i grafenfamiljen

Målet med projektet var att utveckla metoder för att genomföra exponeringsmätningar och riskbedömningar för hantering av grafen i svensk industri.…