Greenart

Keramiska material

I GREENART-projektet ligger fokus på nya lösningar, baserade på gröna och hållbara material och metoder, och på utarbetande av avancerade verktyg, för att bevara och återställa vårt kulturarv.

I WP4 kommer CIT och Chalmers att samarbeta kring Gröna konsolideringsmedel för att stärka konstverk. Detta är en fortsättning på tidigare EU-projekt där förstärkningen av artefakters stöd (canvas/papper/kartong) har gjorts med kiseldioxid och nanocellulosa, kombinerat med syntetiska polyelektrolyter. Nu ligger fokus på att använda naturliga makromolekyler kompletterade med naturliga fibrer även för förstärkning med en mindre viktökning av substratet, utan att det påverkar det visuella utseendet.

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…