Greenart

Keramiska material

I GREENART-projektet ligger fokus på nya lösningar, baserade på gröna och hållbara material och metoder, och på utarbetande av avancerade verktyg, för att bevara och återställa vårt kulturarv.

I WP4 kommer CIT och Chalmers att samarbeta kring Gröna konsolideringsmedel för att stärka konstverk. Detta är en fortsättning på tidigare EU-projekt där förstärkningen av artefakters stöd (canvas/papper/kartong) har gjorts med kiseldioxid och nanocellulosa, kombinerat med syntetiska polyelektrolyter. Nu ligger fokus på att använda naturliga makromolekyler kompletterade med naturliga fibrer även för förstärkning med en mindre viktökning av substratet, utan att det påverkar det visuella utseendet.

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…