BIOFACE

Material
Cellulosabaserade material
Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi som bas.

Materialen kommer att baseras på giftfri och företrädesvis förnybar råvara och utmaningen kommer att bestå i att optimera materialen för beständighet och lågt underhåll över lång tid, uppfylla samtliga myndighetskrav och ha minimal miljöpåverkan. Detta i kombination med uppfyllande av krav och förväntningar på återvinning och återbruk.

Projektet består av parter från hela värdekedjan (PaperShell, Nouryon, Brixly, Olsson Lyckefors Arkitektur, Stena Recycling) och ett samarbete mellan näringsliv och forskningsinstitut (RISE, Chalmers Industriteknik), där den samlade kompetensen kommer att ge goda möjligheter att ta beslut grundade på gedigna forskningsresultat och möjlighet till snabb industrialisering. Arbetet innefattar både behovs-, hållbarhets-, och marknadsanalys, materialutveckling och verifiering, samt spridning av projektresultat.

Projektet löper mellan maj 2023 till juli 2025 och koordineras av Chalmers Industriteknik.

Vill du veta mer?

Kerstin Jedvert

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…

Projekt

Utveckling av metoder för exponerings- och riskbedömning för yrkesmässig hantering av material i grafenfamiljen

Målet med projektet var att utveckla metoder för att genomföra exponeringsmätningar och riskbedömningar för hantering av grafen i svensk industri.…