Myfab

Myfab förser svenska forskare, entreprenörer och industri med kvalificerade resurser för nano- och mikrofabrikation. Myfabs laboratorer finns på fyra platser i Sverige: Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala, inom 60 minuters restid för uppskattningsvis 4,4 millioner människor. Den nationella forskningsinfrastrukturen används årligen av mer än 800 personer från akademi och från drygt 100 företag. Total finns det 750 avancerade instrument i renrumlaboratorier med en sammanlagd yta om 5400 m2. Renrumslaboratorierna används årligen av drygt 800 användare från akademi och omkring 100 företag. Användarna erbjuds utbildning, stöd och expertkunskaper av Myfabs personal om drygt 70 personer.

Chalmers är värd för Myfab och verksamheten leds av Thomas Swahn på Chalmers Industriteknik.

Kontakt

Thomas Swahn

Verksamhetschef Myfab