Industriell Dynamik

ID erbjuder kostnadsfri behovsanalys, rådgivning och skräddarsydd förmedling av expertkompetens inom teknik- och affärsutveckling till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. ID består av 16 olika organisationer inom industriell företagande.

Chalmers Industritekniks roll i Industriell Dynamik är rådgivande inom affärs- och produktutveckling. Efter inledande fördjupningsinsats kan de hjälpa företaget att föra utvecklingsarbetet framåt genom exempelvis samverkansprojekt med finansieringsstöd i form av offentliga medel.

Kontakt

Kent Rundgren

Innovation Manager Ecosystem SME, PhD