Big Science Sweden

Forskare på svenska universitet är med och driver teknikutveckling och innovation inom Big Science. De storskaliga europeiska forskningsanläggningarna – som ESS, MAX IV, CERN, ESO och ITER – samverkar med såväl forskare inom universiteten som med högteknologiska företag för utveckling av avancerad spetsteknologi. Som Sveriges ILO (Industrial Liaison Office) är Big Science Sweden en länk mellan forskningsanläggningarna och svenska forskare. Vi bevakar anläggningarnas aktuella projekt och upphandlingar och förmedlar kontakter till nyckelpersoner på anläggningarna. Att utveckla lösningar till Big Science-anläggningar stimulerar nya utmanande frågeställningar inom olika forskningsområden. Det innebär ofta samarbeten med andra forskningsinstitutioner, och kan ge intressanta kopplingar till företag som utvecklar högteknologiska produkter till Big Science.

Chalmers Industriteknik är säte för den västra noden och representerar Chalmers som part. Vi är co-director för BiSS och arbetar med affärsutveckling åt medlemsföretagen, Outreach och kunskapsöverföring från forskningsanläggningarna.

Kontakt

Patrik Carlsson

Big Science Sweden, PhD

Philip Gillgard

Gruppchef Material