SIO Grafen

SIO Grafen arbetar för att svenska företag ska bli världsledande inom grafen och andra 2D-material. Här har över 200 svenska organisationer, varav 50 procent små/medelstora företag, skapat grafenprojekt sedan 2014 och tempot till industrin ökar.

Som värd för SIO Grafen driver vi programkontoret som koordinerar programmet. Chalmers Industriteknik är dessutom en aktiv part i många av projekten inom SIO Grafen. SIO Grafen finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden.

Kontakt

Elisabeth Sagström-Bäck

Programchef SIO Grafen

Jonas Löfvendahl

Kommunikatör