Digital Twin Cities Centre

Digitala tvillingar är realistisk digital representation av något fysiskt. Nya tekniska framsteg gör det möjligt att simulera, förutsäga och visualisera städernas puls för att fatta bättre informerade beslut. Centrets vision är att etablera Digital Twin City-konceptet som grund för digital planering, design, konstruktion och förvaltning av hållbara, intelligenta och livliga städer och regioner i hela Sverige fram till 2030.

Chalmers Industriteknik är med som part och koordinator. Vi arbetar även med nyttiggörandefrågor i centret, som finansieras av Vinnova.

Kontakt

Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI