Graphene Flagship

Graphene Flagship arbetar på Europanivå för att stötta och skapa innovationer med grafen och andra 2D-material för kommersiella tillämpningar. Inom EU-initiativet samlas kompetenser från nästan 170 akademiska och industriella partners i 22 länder.

Kontakt

Kari Hjelt

Innovationschef Graphene Flagship

Sofia Kihlman Öiseth

Gruppchef Grafen