IETS TCP

Industrial Energy-Related Technologies and Systems

IETS TCP är ett av ca 40 internationella samarbetsprogram under IEA:s (International Energy Agency) paraply. Huvudsyftet är att bidra till erfarenhetsutbyte, internationellt nätverkande och spridning av resultat för att påskynda klimatomställningen i industrin.

Verksamheten bedrivs i projektform där företag och forskningsorganisationer från 15 länder medverkar. CIT Renergy (dotterbolag till Chalmers Industriteknik) driver kansliet.

Kontakt

Thore Berntsson

Professor

Heléne Johansson

Kommunikatör