GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien). Projektet finansieras genom EUs widening-program som ämnar till att inkludera nyare medlemsländer i forsknings- och innovationsprojekt i en större utsträckning än vad som görs idag.

Vi på Chalmers Industriteknik är tillsammans med Chalmers rådgivare och hjälper till att föra över kunskap och erfarenhet till de som jobbar med centrat. För Chalmers Industriteknik rör det främst frågor kring innovation, tekniköverföring och affärsutveckling.

Kontakt

Camilla Johansson

Gruppchef Innovationsledning

Aleksandra Kempinska

Projektledare, MSc

Anders Engström

Projektledare, MSc