Lighthouse

Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn. Här arbetar näringsliv, myndigheter, akademi och institut tillsammans för att säkerställa en effektiv och långsiktigt hållbar och säker sjöfart.

Chalmers Industriteknik förser Lighthouse och flera andra kompetenscentra med kvalificerad kompetens och professionella resurser samt erbjuder en plattform för erfarenhetsutbyte och samverkan.

Kontakt

Åsa Burman

Verksamhetschef Ligthouse

Lars Nicklason

Kommunikationsansvarig Lighthouse