Åsa Burman

Verksamhetschef Ligthouse

Expertis inom

Åsa har tidigare varit projektchef och VD för GoBiGas (Göteborg Energi), Vice President för Göteborgs Hamn (chef för energihamn, färjor & kryssning, nautiska avdelningen och säkerhet) samt produktionschef, chef fjärrvärme och gas på Göteborg Energi.

Hon har en MSc i kemiteknik från Chalmers.