QSIP

Quantum Sweden Innovation Platform

QSIP är en innovationsplattform för att stimulera, dana och främja kvantteknisk innovation och skapa förutsättningar för att idéer, teknik och kompetens stannar och utvecklas i Sverige. QSIP ska stötta framväxten och tillväxten av en svensk, globalt konkurrenskraftig och attraktiv industri inom och med hjälp av kvantteknik.

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.

Följ QSIP på LinkedIn. Scanna QR-koden.

Kontakt

Johan Felix

Strategisk samverkan

Camilla Johansson

Gruppchef Innovationsledning