SESBC

Svenskt centrum för elenergilagring och balansering

Vår vision är att det framtida energisystemet ska vara hållbart, och elkraftsystemet kommer att spela en avgörande roll i förverkligandet av det 100 % förnybara samhället; elkraftsystemet ska inte vara en begränsande faktor för utvecklingen av ett hållbart samhälle utan ska vara tillgängligt, säkert och pålitligt var som helst, i vilken skala som helst och när som helst.

Chalmers Industriteknik är med som part och koordinator. Vi arbetar även med nyttiggörandefrågor i centret, som finansieras av Energimyndigheten.

Illustration av Centrats tekniska del

Kontakt

Johan Felix

Strategisk samverkan