f3

Innovationskluster för hållbara biodrivmedel

f3 är en nätverksorganisation med bakgrund i ett långt forskningssamarbete kring systemfrågor för förnybara drivmedel. I f3 deltar industri, högskolor, institut och myndigheter. Tillsammans skapar medlemmarna nya samarbeten, ökar kunskapen och identifierar hinder och möjliga lösningar för en faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel i transportsektorn. Innovationsklustrets medlemmar finansierar nätverket tillsammans med Energimyndigheten.

Som värd för f3 driver och leder Chalmers Industriteknik verksamheten.

Kontakt

Ingrid Nohlgren

Enhetschef Material och Cirkularitet