SAFER

SAFER är en samverkansplattform där intressenter från olika delar av samhället bidrar med forskning och kunskap för att minska antalet döda och skadade i trafiken. Vår vision är att vara medskapare till ett hållbart och säkert transportsystem, för alla. Chalmers är värd för centrumet och övriga närmare 50 parter kommer från akademi, institut, näringsliv och myndigheter. SAFER grundades 2006 och är en del av Lindholmen Science Park i Göteborg.

Chalmers Industriteknik är en värdefull partner i SAFER, där vi gemensamt strävar efter att skapa en säkrare trafikmiljö. Dessutom tillhandahåller vi kompetent personal till centrets kansli, med specialisering inom ledning av komplexa samverkans- och innovationsmiljöer.

Kontakt

Magnus Granström

Föreståndare SAFER

Malin Levin

Biträdande föreståndare SAFER

John-Fredrik Grönvall

Projektledare

Ines Heinig

Projektkoordinator på SAFER, PhD