Design för cirkulära fiskeredskap   

Cirkulär ekonomi
Bild från västkusten, sjöbodar

Design för cirkulära fiskeredskap är ett av flera delprojekt inom Havs- och vattenmyndighetens (HaV) regeringsuppdrag om insamling av fiskeredskap och fritidsbåtar.

Delprojektet ska bidra till en cirkulär produktutveckling av fiskeredskap för att motverka att förlorade redskap blir en källa till marint skräp samt medverka till en cirkulär ekonomi. Bland annat arbetar vi med att ta fram en räktrål utifrån kriterier som ska främja utvecklingen av cirkulära fiskeredskap och bidra till ett effektivt resursutnyttjande. Vi fokuserar till exempel på att minska mängden material, samt undersöker möjligheterna för demontering och reparation av trålar. Projektet kommer även att titta närmare på olika märkningslösningar som dels kan bidra till hitta förlorade fiskeredskap, dels identifiera materialinnehåll och ursprung.

Chalmers Industriteknik är upphandlade av HAV för att projektleda och genomföra projektet i samverkan med Fiskarföreningen Norden och Sotenäs kommun. Chalmers Industriteknik har stor vana av att utveckla den cirkulära strategin för affärsmodeller samt kriterier för cirkularitet vid design av fiskeredskap.

Projektdeltagare

Fiskarföreningen Norden har erfarenhet av tråltillverkning och hållbarbart fiske och på plats i deras lokaler på Smögen designas och monteras den cirkulära räktrålen. Den kommer sedan testas av fiskare för att ge projektet kunskap om utformning och kapacitet.

Sotenäs kommun driver Sotenäs marina återvinningscentral som är den enda i sitt slag i Sverige. På den marina återvinningscentralen samlas uttjänta fiskeredskap in och sorteras för återvinning och återbruk.Kommunen arbetar även med kommande producentansvar för fiskeredskap och cirkulära flöden. I projektet ansvarar kommunen för kommunikation och den strategiska samverkan mellan de olika initiativen.

Vad innebär regeringsuppdraget?

För att minska nedskräpningen i våra vatten och bidra till en cirkulär, giftfri ekonomi har regeringen gett HaV i uppdrag att utreda, föreslå och genomföra olika åtgärder inriktade på att samla in och återvinna förlorade fiskeredskap och fritidsbåtar.

Fiskeredskap

Varje år förloras betydande mängder fiskeredskap i svenska vatten, vilket är problematiskt för livet i hav och sjöar. Förlorade nät och burar kan fortsätta att ”spökfiska” i många år och när materialet så småningom vittrar sönder ger det upphov till mikroplast.

HaV arbetar nu med att skapa förutsättningar för väl underbyggda och effektiva städinsatser inom prioriterade områden. I uppdraget ingår också att förebygga förlusten av redskap, till exempel genom riktade informationsinsatser.

 

Vill du veta mer?

Maria Hammar

Gruppchef Cirkulär ekonomi

Fler projekt
Projekt

RETAKE – Pilotprojekt för utveckling och test av flergångsförpackningar

Det används cirka 2 miljarder engångsartiklar i Sverige per år, och snart hittar vi mer plast än fisk i våra hav och sjöar. Forskare menar att en hög procent av detta plastbestånd…

Projekt

Trace 4 Value – KEEP

Projektet Trace 4 Value samlar fem delprojekt om spårbarhet. De fem projekten studerar lösningar på företags- och branschspecifika behov och genom att vara en del av Trace 4 Value…

Projekt

Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios

Projektet “Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios” syftar till att skapa ett hållbart och klimatneutralt samhälle genom samverkan och resursdelni…