Design för cirkulära fiskeredskap   

Cirkulär ekonomi
Bild från västkusten, sjöbodar
Design för cirkulära fiskeredskap är ett av flera delprojekt inom Havs- och vattenmyndighetens (HaV) regeringsuppdrag om insamling av fiskeredskap och fritidsbåtar.

Varje år förloras betydande mängder fiskeredskap i svenska vatten, vilket är problematiskt för livet i hav och sjöar. Förlorade nät och burar kan fortsätta att ”spökfiska” i många år och när materialet så småningom vittrar sönder ger det upphov till mikroplast. HaV arbetar nu med att skapa förutsättningar för väl underbyggda och effektiva städinsatser inom prioriterade områden. I uppdraget ingår också att förebygga förlusten av redskap, till exempel genom riktade informationsinsatser.

Projektet bidrar till en cirkulär produktutveckling av fiskeredskap för att motverka att förlorade redskap blir en källa till marint skräp samt att medverka till en cirkulär ekonomi. Under projekttiden kommer en räktrål tas fram utifrån en rad kriterier som ska främja utvecklingen av cirkulära fiskeredskap, bland annat genom minskad mängd material för ökad resurseffektivitet, möjlighet till demontering och reparation för ökad livslängd. Projektet kommer även identifiera olika märkningslösningar för att bidra till utvecklingen för ökad spårbarhet på fiskeredskap.

Chalmers Industriteknik är upphandlade av HAV för att projektleda och genomföra projektet i samverkan med Fiskarföreningen Norden och Sotenäs kommun. Chalmers Industriteknik har stor vana av att utveckla den cirkulära strategin för affärsmodeller samt kriterier för cirkularitet vid design av fiskeredskap.

Vad innebär regeringsuppdraget?
För att minska nedskräpningen i våra vatten och bidra till en cirkulär, giftfri ekonomi har regeringen gett HaV i uppdrag att utreda, föreslå och genomföra olika åtgärder inriktade på att samla in och återvinna förlorade fiskeredskap och fritidsbåtar.

Projektdeltagare
Fiskarföreningen Norden har erfarenhet av tråltillverkning och hållbarbart fiske och på plats i deras lokaler på Smögen designas och monteras den cirkulära räktrålen. Den kommer sedan testas av fiskare för att ge projektet kunskap om utformning och kapacitet.

Sotenäs kommun driver Sotenäs marina återvinningscentral som är den enda i sitt slag i Sverige. På den marina återvinningscentralen samlas uttjänta fiskeredskap in och sorteras för återvinning och återbruk.Kommunen arbetar även med kommande producentansvar för fiskeredskap och cirkulära flöden. I projektet ansvarar kommunen för kommunikation och den strategiska samverkan mellan de olika initiativen.

Detta har vi hittills åstadkommit i projektet
Vi har tagit fram en cirkulär trål, Byggt den testat den cirkulära trålen. Vi har tagit fram hinder i lagstiftningen angående märkningslösningar för fiskeredskap. Vi har identifierat vilka typer av märkningar finns för fiskeredskap såsom utmärkning, märkning, identifiering av ägare och material innehåll samt identifiera vart borttappade fiskeredskap finns.

Här kan du läsa mer om resultatet:
Utformning_cirkulär_räktrål
Cirkulär_trål_utformning
Märkningar_definitioner

Vill du veta mer?

Maria Hammar

Gruppchef Cirkulär ekonomi

Nils Ólafur Egilsson

Projektledare, MSc

Fler projekt
Projekt

TRACELAND – Innovativt spårbarhetsprojekt inom fiske

Nya landningsregler inom fisket och det europeiska digitala produktpasset (DPP) skapar nya krav för mer exakta data och en bättre förvaltning av havsresurserna. Chalmers Industrite…

Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…