Trust4value ännu ett projekt inom spårbarhet!

Nu blir Chalmers Industriteknik projektledare för ännu ett spårbarhetsprojekt Trust4value – denna gång med fokus på kunskap och utbildning och med uppdraget att formulera en strategi för påverkan kring spårbarhet för nationell och internationell nivå. Projektet är tänkt att genomföras i nära samverkan med andra pågående spårbarhetsprojekt, inte minst Trace4Value där Chalmers Industriteknik också deltar.

Myndigheter på europeisk och nationell nivå strävar efter att produkter ska vara mer hållbara; miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Det finns ett stort behov av spårbarhet och informationsdelning i långa leveranskedjor i syfte att möjliggöra en mer cirkulär ekonomi. Spårbarhet omfattar alla de aktörer som hanterar en produkt under dess livscykel, från produktion till end-of-life och återvinning. Spårbarhet är komplext och spänner över många branscher, vilket kräver samverkan och en gemensam kunskapsbas mellan många olika kompetenser så som hållbarhet, supply chain management, inköp, IKT, interoperabilitet, etc. Kunskap om spårbarhet är en fråga för företag så väl som offentlig sektor, civilsamhället och enskilda individer.

Detta projekt tittar generellt på kunskapsnivå kring spårbarhet och har som intention att nå ut till så många grupper som möjligt i samhället. Syftet är att kraftsamla inom området spårbarhet genom att på bred front öka organisationers kunskap om och förståelse för hur data som genereras inom spårbarhetskedjan kan nyttjas för att möta de krav som ställs i existerande och kommande lagstiftning, och hur dessa påverkar den egna verksamheten så väl som ledet före och efter. Projektet vill skapa bättre förutsättningar för organisationer och personer att vara förberedda för kommande lagstiftning. För att veta var vi står idag kommer information att samlas in genom enkäter och intervjuer. Kunskapen som samlas in kommer att användas för att skräddarsy informationsinsatser till olika grupper, och kommer att utgöra basen i en nationell strategi i syfte att driva och påverka policyprocesser.

Projektet har precis startat! Du hittar information om projektet på Vinnovas webbplats här.

Vill du veta mer?

Sophie Charpentier

Projektledare, PhD

Fler nyheter
Nyheter | 28 juni 2024
Till minne av Patrik Carlsson
Nyheter | 27 juni 2024
Känner du till femstegsprocessen?
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.