Chalmers Industriteknik beviljas SSF finansiering för att leda en EU-ansökan

Industriell & urban symbios
Chalmers Industriteknik har beviljats medel från Stiftelse för Strategisk Forskning (SSF) för att leda en internationell ansökan till Horisont Europa’s utlysning ”CCU for the production of fuels”.

EU-projektet ska utveckla innovativa energi- och resurseffektiva processer för produktion av hållbart flygbränsle från intermittenta energikällor och återvunnen kol. Detta adresserar det brådskande behovet av hållbara alternativ till fossila bränslen inom flygsektorn, som är svår att elektrifiera, samt är i linje med nationell och EU-politik om energiomställning, förbättring av hållbarheten och flexibiliteten i energisystemet.

”Tillsammans med industripartners, kluster och branschorganisationer kommer vi att driva teknologiska framsteg inom produktion av hållbara flygbränslen och undersöka möjligheter för industriell symbios för energi- och resurseffektivitet, samtidigt som vi verkar för att öka kännedom och  social hållbarhet”, säger Dr Kerstin Jedvert som kommer att leda detta projekt. ”Vi välkomnar relevanta intressenter, särskilt industrier, små- och medelstora företag och relevanta EU-projekt att ansluta sig till oss i detta banbrytande arbete”, uppmanar Dr Nikolaos Xafenias som tillhör koordineringssteamet. ”Tillsammans kan vi bana väg för en hållbar framtid för flyget”.

Vill du veta mer?

Nikolaos Xafenias

Projektledare, PhD

Kerstin Jedvert

Projektledare, PhD

Fler nyheter
Nyheter | 22 maj 2024
Digitala Produktpass: Nyckeln till cirkulära möbelflöden och hållbarhet i möbelindustrin
Nyheter | 15 maj 2024
Vi ställde några frågor till vår kollega Lilei Ye om projektet 2DSPIN-TECH
Nyheter | 13 maj 2024
Nytt projekt! Framtidens mat – om att reagera och agera

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.