Ökat återbruk inom Second Hand genom sortering med hjälp av AI

Computer Vision

Visionen för detta projekt är enkel. På gåvosorteringen hos Röda Korset i Örebro sorteras artiklar automatiskt på ett rullband utifrån varukategori och material. Artiklar som inte kan säljas i butik sorteras enkelt bort och säljs till återvinning. Alla inkomna artiklar loggas i ett sökbart system. Antalet personer som behövs för sortering har minskat. Mer tid kan därför läggas på att säkra att varor kommer till de butiker där efterfrågan är störst och på att utveckla butiker och gåvoinflöde.

För att nå visionen utvecklar vi ett IT system som via bildigenkänning och AI kategoriserar, väger och fångar materialinnehåll i gåvor samt avgör om gåvan är säljbar eller ej. Allt loggas i en databas. Samtidigt som utvecklingen av IT-lösning pågår utvärderar Röda Korset nyttan med en mer automatiserad sortering.

Nyheter:

https://chalmersindustriteknik.se/sv/nyheter/tillampad-ai-presenterade-autoweeedakt-pa-vinnovas-konferens/

https://chalmersindustriteknik.se/sv/nyheter/ny-metastudie-publicerad/

https://chalmersindustriteknik.se/sv/nyheter/nytt-projekt-paborjat-mellan-roda-korset-och-gruppen-tillampad-ai/

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…