Ökat återbruk inom Second Hand genom sortering med hjälp av AI

Computer Vision

Visionen för detta projekt är enkel. På gåvosorteringen hos Röda Korset i Örebro sorteras artiklar automatiskt på ett rullband utifrån varukategori och material. Artiklar som inte kan säljas i butik sorteras enkelt bort och säljs till återvinning. Alla inkomna artiklar loggas i ett sökbart system. Antalet personer som behövs för sortering har minskat. Mer tid kan därför läggas på att säkra att varor kommer till de butiker där efterfrågan är störst och på att utveckla butiker och gåvoinflöde.

För att nå visionen utvecklar vi ett IT system som via bildigenkänning och AI kategoriserar, väger och fångar materialinnehåll i gåvor samt avgör om gåvan är säljbar eller ej. Allt loggas i en databas. Samtidigt som utvecklingen av IT-lösning pågår utvärderar Röda Korset nyttan med en mer automatiserad sortering.

Nyheter

https://chalmersindustriteknik.se/sv/nyheter/nytt-projekt-paborjat-mellan-roda-korset-och-gruppen-tillampad-ai/

Vill du veta mer?

Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist, PhD

Moheb Nayeri

Data Scientist, PhD

Maxim Chukharkin

Data Scientist, PhD

Faruk Geles

Data Scientist, PhD

Oscar Ivarsson

Data Scientist, MSc

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…