Ökat återbruk inom Second Hand genom sortering med hjälp av AI

Computer Vision

Visionen för detta projekt är enkel. På gåvosorteringen hos Röda Korset i Örebro sorteras artiklar automatiskt på ett rullband utifrån varukategori och material. Artiklar som inte kan säljas i butik sorteras enkelt bort och säljs till återvinning. Alla inkomna artiklar loggas i ett sökbart system. Antalet personer som behövs för sortering har minskat. Mer tid kan därför läggas på att säkra att varor kommer till de butiker där efterfrågan är störst och på att utveckla butiker och gåvoinflöde.

För att nå visionen utvecklar vi ett IT system som via bildigenkänning och AI kategoriserar, väger och fångar materialinnehåll i gåvor samt avgör om gåvan är säljbar eller ej. Allt loggas i en databas. Samtidigt som utvecklingen av IT-lösning pågår utvärderar Röda Korset nyttan med en mer automatiserad sortering.

Nyheter

https://chalmersindustriteknik.se/sv/nyheter/nytt-projekt-paborjat-mellan-roda-korset-och-gruppen-tillampad-ai/

Vill du veta mer?

Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist, PhD

Moheb Nayeri

Data Scientist, PhD

Maxim Chukharkin

Data Scientist, PhD

Faruk Geles

Data Scientist, PhD

Oscar Ivarsson

Data Scientist, MSc

Fler projekt
Projekt

PLA-biobaserad plast från sekundära råvaror

Syftet med detta projekt är att utveckla en tekno-ekonomiskt gångbar produktionsväg för PLA, Polylactic acid, från andra generationens råvaror såsom sidoströmmar från sven…

Projekt

SpårKons

I det här projektet placerar vi användarna av produktpassen och deras behov i centrum. Avsikten är att öka insikten om vilken information om produkten som är relevant, dels för han…

Projekt

AutoWEEEdakt II – Automatisk AI baserat system för detektion av konsumentelektronikavfall

Under 2020 återvann EU 4,7 miljoner ton elektronikavfall med låg insamlingsprocent. I AutoWEEEdakt II projektet använder vi artificiell intelligens för att förbättra sorterin…