Utveckla och validera AI i befintlig patient processer för hudcancer

Computer Vision

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Nästan 4 500 fall av aggressivt hudmelanom upptäcks årligen, cirka 500 personer dör varje år i sjukdomen. Primärvården har begränsad kompetens att diagnostisera melanom, samtidigt råder det brist på dermatologer. Detta leder till långa väntetider trots att tidig upptäckt av melanom är den viktigaste faktorn för överlevnad.

Delar av ovanstående behov och utmaningar kan hanteras med hjälp av AI-produkter som stöd för dermatologer i deras diagnostik och det är precis vad projektet avser att utveckla och validera. Produktidén är att utveckla algoritmer som hanterar flera hudcancerdiagnoser. Dessa kommer sedan att implementeras i en teledermatoskopisk process och valideras i klinisk verksamhet av dermatologer och forskargrupp vid Skånes universitetssjukhus. Projektet omfattar allt från inledande kravanalys, dataanalys, bildbehandling, algoritmutveckling till API:er, användargränssnitt, testning och slutligen validering av dermatologer i det dagliga kliniska arbetet.

Foto: Dermicus 

Läs mer: https://www.mynewsdesk.com/se/gnosco/pressreleases/forskningsprojekt-inom-ai-och-hudcancer-faar-vinnovamedel-3187378

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…