Utveckla och validera AI i befintlig patient processer för hudcancer

Computer Vision

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Nästan 4 500 fall av aggressivt hudmelanom upptäcks årligen, cirka 500 personer dör varje år i sjukdomen. Primärvården har begränsad kompetens att diagnostisera melanom, samtidigt råder det brist på dermatologer. Detta leder till långa väntetider trots att tidig upptäckt av melanom är den viktigaste faktorn för överlevnad.

Delar av ovanstående behov och utmaningar kan hanteras med hjälp av AI-produkter som stöd för dermatologer i deras diagnostik och det är precis vad projektet avser att utveckla och validera. Produktidén är att utveckla algoritmer som hanterar flera hudcancerdiagnoser. Dessa kommer sedan att implementeras i en teledermatoskopisk process och valideras i klinisk verksamhet av dermatologer och forskargrupp vid Skånes universitetssjukhus. Projektet omfattar allt från inledande kravanalys, dataanalys, bildbehandling, algoritmutveckling till API:er, användargränssnitt, testning och slutligen validering av dermatologer i det dagliga kliniska arbetet.

Läs mer: https://www.mynewsdesk.com/se/gnosco/pressreleases/forskningsprojekt-inom-ai-och-hudcancer-faar-vinnovamedel-3187378

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…