Utveckla och validera AI i befintlig patient processer för hudcancer

Computer Vision

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Nästan 4 500 fall av aggressivt hudmelanom upptäcks årligen, cirka 500 personer dör varje år i sjukdomen. Primärvården har begränsad kompetens att diagnostisera melanom, samtidigt råder det brist på dermatologer. Detta leder till långa väntetider trots att tidig upptäckt av melanom är den viktigaste faktorn för överlevnad.

Delar av ovanstående behov och utmaningar kan hanteras med hjälp av AI-produkter som stöd för dermatologer i deras diagnostik och det är precis vad projektet avser att utveckla och validera. Produktidén är att utveckla algoritmer som hanterar flera hudcancerdiagnoser. Dessa kommer sedan att implementeras i en teledermatoskopisk process och valideras i klinisk verksamhet av dermatologer och forskargrupp vid Skånes universitetssjukhus. Projektet omfattar allt från inledande kravanalys, dataanalys, bildbehandling, algoritmutveckling till API:er, användargränssnitt, testning och slutligen validering av dermatologer i det dagliga kliniska arbetet.

Foto: Dermicus 

Läs mer: https://www.mynewsdesk.com/se/gnosco/pressreleases/forskningsprojekt-inom-ai-och-hudcancer-faar-vinnovamedel-3187378

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…